Manifest

Op donderdag 12 augustus werd het manifest Wij staan voor onze grondrechten gepresenteerd in Trouw en op deze website. Daarmee maakten betrokken CDA-leden hun bezwaren kenbaar tegen een mogelijke regeringscoalitie met de PVV. Duizenden mensen betuigden hun steun. Binnen enkelen dagen hadden meer dan 1.000 CDA-leden getekend. Bij peilingen en het formatiecongres is duidelijk geworden dat de tegenstem gedragen wordt door zeker eenderde van de CDA-leden.  Toch zijn het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie akkoord gegaan met de regeringscoalitie. Vanuit de partij wordt de landelijke politiek blijvend kritisch gevolgd. Deze actie is ten einde.

 

“Wij staan voor onze grondrechten”

Wij, leden van het Christen Democratisch Appèl, staan pal voor onze grondrechten. Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, ook in de huidige gedoogconstructie, van onze partij met de Partij voor de Vrijheid.

In haar politieke uitingen en verkiezingsprogramma tornt de PVV aan verschillende van onze grondrechten, met name het recht op gelijke behandeling en het recht onze levensovertuiging vrij te belijden. De PVV stigmatiseert een aanzienlijke minderheid van onze bevolking, maakt deze tot zondebok voor vrijwel alle problemen van onze samenleving. Zo bedreigt de PVV niet alleen de vrijheden van moslims, maar ook de beginselen van onze rechtsstaat en daarmee de vrijheid van ons allen.

We erkennen het belang van een open oor voor de zorgen van al diegenen die hun steun aan de PVV hebben gegeven. En we erkennen dat het geven van gedoogsteun door een partij anders is dan volledige participatie in een kabinet. Maar het baart ons grote zorgen dat een partij die fundamentele vrijheden en grondrechten van mensen ter discussie stelt de facto meeschrijft aan een regeerakkoord. Regeringssamenwerking, ook in deze vorm, met de PVV draagt bij aan de acceptatie van een gedachtegoed dat een bedreiging vormt voor onze democratische samenleving.

De mogelijkheid om via regeringsdeelname een deel van ons verkiezingsprogramma te realiseren is ons wat waard. Maar het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard. Juist het CDA moet staan voor de vrijheidsrechten van alle Nederlanders. Daarom voelen wij ons genoodzaakt ons publiekelijk uit te spreken tegen een regeringssamenwerking met de PVV.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.